Edilkamin-cz » Produkty » Biomasa

tlačítka - tlačítko zpět_.png (normální)tlačítko.png (normální)

Biomasa je jedním z nejvíce používaných slov v ekologii. biomasa male.jpg (normální)

Tímto pojmem často označujeme rostlinnou biomasu využitelnou pro energetické účely. Energie biomasy má svůj prapůvod ve slunešním záření a fotosyntéze, proto se jedná o obnovitelný zdroj energie.
Zda a případně o kolik biopaliva snižují produkci skleníkových plynů, stále zůstává předmětem sporů. Biopaliva uhlíkově neutrální nejsou - už jenom proto, že k účinnému růstu rostlin je potřeba hnojivo, rostliny je třeba nějak sklidit, přetransformovat na biopaliva a přemístit do nádrží.

Biomasa je rostlinná nebo i živočišná hmota, většinou zbytková. Může se využívat v podobě polen, dřevěných briket (to jsou slisované piliny pod velkým tlakem bez použití příměsných pojiv), štěpků (dřevní zbytky o velikosti do 5 cm), pilin nebo tzv. pelet – slisovaných malých válečků, které vznikly z drobných zbytků dřeva. Samozřejmě je možné topit i jinými typy biomasy, jako například senem nebo šťovíkem, ale v naší republice se o této možnosti zatím moc neví, a není proto využívána.

Racionální řešení

Pokud jste se rozhodli pro kotel na spalování biomasy, je dobré, abyste se na začátku podívali v okolí svého domu, zda je zde nějaká dobrá možnost získat palivo v rozumné ceně a kvalitě. Pelety si však můžete nechat i dovézt až před dům nebo poslat zabalené do igelitových pytlů. Dnes je již odebírají i některé uhelné sklady. Ve srovnání cen jsou za nejlevnější považovány právě položky dřevo, rostlinné a dřevní pelety, štěpky, naopak nejdražší se jeví elektrické vytápění.

Kotle na biomasu

Pokud jste vyřešili první problém, čím topit, je třeba ještě vymyslet, v čem topit. Kotle na biomasu nejsou zrovna nejlevnější položkou, zpětně se však investice do nich vrátí. Kromě toho můžeme žít s příjemným pocitem, že jsme se postarali o zlepšení stavu ovzduší v místě našeho bydliště.

Navíc dnes je možné získat i dotaci na kotel, ve kterém lze spalovat biomasu. Důležité je, abyste si dobře přečetli pokyny výrobce.

Většinou jsou tyto kotle specializované na určitý druh biomasy nebo jiného paliva, a pokud do nich budete přikládat něčím jiným, mohlo by se stát, že si sami poroucháte drahý kotel. Pokud tedy výrobce píše, že ve vašem kotli lze spalovat dřevní brikety a suché dřevo, nesnažte se topit dřevem nevyschlým. Vodní páry by mohly vašemu kotli nepěkně ublížit.

Biomasa.jpg (normální)

Kontrola kotlů v domácnostech

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nařizuje, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (kamna s teplovodním výměníkem, kotel a krbová vložka s teplovodním výměníkem) o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který je napojen na teplovodní soustavu ústředního vytápění, má povinnost zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.
Více informací zde.


Ceník Edilkamin 2019
v doporučených prodejních
cenách ke stažení.Katalog výrobků Edilkamin
pro rok 2017 ke stažení.
Katalog novinek Edilkamin
pro rok 2018 ke stažení.


Energetické štítky ke stažení

Technologie produktů EdilKamin

www.edilkamin-servis.cz, Facebook: @Edilkaminservis obchodní odd. 606 647 414, 606 267 616