Edilkamin-cz » Obchodní politika

OBCHODNÍ POLITIKA

 

EDILKAMIN zajišťuje prodej a distribuci svých produktů výhradně prostřednictvím svých autorizovaných prodejcůkteří využívají internetu jako reklamního a marketingového nástroje.
EDILKAMIN autorizovaní prodejci jsou pečlivě vybíráni a průběžně procházejí aktuálními školeními na nové proukty. Tito autorizovaní prodejci nabízejí koncovým zákazníkům maximálně kvalifikovanou, včasnou a komplexní pomoc, jak ve fázi nákupu nového produktu, tak při instalaci a uvedení výrobku do provozu.
Tito samí autorizovaní prodejci řeší se svými koncovými zákazníky vady či problémy jak v záruční době tak i mimo ni.
EDILKAMIN nechce využívat internetu a internetových E-shopů jako hlavního distribučního kanálu při prodeji svých výrobků  a vyzývá dealery k tomu, aby upustili od prosazování produktů Edilkamin na internetu v E-shopech, a to zejména firmami, které nejsou odborně a technicky způsobilé poskytovat kompletní technicko-informační servis a tento sortimet je mimo jejich oblast působnosti.
EDILKAMIN chce využívat pouze ty prodejce, kteří jsou schopni zákazníkovi poskytnout náležitý technicko-informační servis a jsou na dostatečně vysoké odborné výši, aby byli schopni se o zákazníka a jeho výrobek kompletně postarat.

Edilkamin důrazně vyzývá spotřebitele, aby si dávali velký pozor při nákupu výrobků prostřednictvím E-shopů, zejména pokud tito prodejci nabízejí produkty za podezřele výhodné ceny v E-shopech na internetu, protože by se mohlo stát, že  tito prodejci nebudou schopni poskytnout zákazníkům potřebný technicko-informační servis, zejména pokud firma nabízející toto zboží prostřednictvím E-shopu má své sídlo či místo podnikání daleko od místa instalace.
Edilkamin doporučuje spotřebitelům, aby tyto výrobky nakupovali od sobě nejbližšího prodejce a tím se vyhnuli problémům při řešení nestandardních situací. Toto zejména platí pro peletové výrobky!

Kontrola kotlů v domácnostech

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nařizuje, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (kamna s teplovodním výměníkem, kotel a krbová vložka s teplovodním výměníkem) o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který je napojen na teplovodní soustavu ústředního vytápění, má povinnost zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.
Více informací zde.

Akční ceny

Leták pro dotační program
Zelená úsporám 2014.
Jakmile výrobce dokončí
zápis výrobků, bude možné
využívat dotace na výrobky
Edilkamin.
Ceník Edilkamin 2014
v doporučených prodejních
cenách ke stažení.Katalog výrobků Edilkamin
pro rok 2014 ke stažení.
Katalog novinek Edilkamin
pro rok 2014 ke stažení.


Energetické štítky ke stažení

Technologie produktů EdilKamin

www.edilkamin-servis.cz, Facebook: @Edilkaminservis obchodní odd. 606 647 414, 606 267 616