Edilkamin-cz » Technologie produktů EdilKamin » Technologie produktů EdilKamin Firebox krbové vložky na dřevo

 tlačítka - tlačítko zpět.png (normální)tlačítka - tlačítko vložky na dřevo.png (normální)

 Technologie produktů Firebox - vložky na dřevo

 

Technologie produktů řezy - Řez teplovzdušné vložky firebox.jpg (normální) 

    (A)  Litinové topeniště

    (B)  Vstup externího vzduchu  

    (C) Vstup sekundárního vzduchu

    (D) Výstup sekundárního vzduchu   

    (E)  Kozlík topeniště

    (F)  Ovládání roštu

    (G)  Popelník

    (H)  Axiální ventilátory

    (I)   Termostat ovládání vent.

    (L)   Ovládání automat. klapky

    (M)  Kouřová rozrážka

                                                (N)  Mechanizmus ext. přívodu
                                                         (volitelně)

                                                (O)  Mřížka sání vzduchu

                                                (P)  Mřížka výstupu vzduchu

                                                (Q)  Příruba rozvodu vzduchu

                                                (R)  Rámeček (volitelně)

 
PRINCIP FUNGOVÁNÍ 
Teplovzdušné vložky na dřevo jsou určeny k vytápění prostřednictvím ohřevu vzduchu. Spalováním dřeva v topeništi dochází k uvolňění energie, která ohřívá plášť topeniště. Proud vzduchu proudí mezi pláštěm topeniště a obezdívkou, případně druhým pláště, čímč zároveň ochlazuje plášť topeniště. Ohřátý vzduch proudí zpět do místnosti, případně je prostřednictvím rozvodů vzduchu rozváděn do dalších místností.
Společně s ohřevem proudu vzduchu je produkováno určité množství tepelné energie, která prostupuje skrz sklo dvířek topeniště a ohřívá vzduch v místnosti.

REGULACE primárního spalovacího vzduchu
U modelů teplovzdušných vložek je regulace prováděna manuálně pomocí regulačního šoupěte v přední části vložky. Všechny modely mají možnost připojení externího vzduchu.

AUTOMATICKÁ SPALINOVÁ KLAPKA BY-PASS
Modely teplovzdušných vložek mají v horní části spalovací komory umístěnu automatickou spalinovou klapku. Klapka je ovládána otevřením dvířek topeniště. Pokud se dvířka otevřou, dojde k otevření spalinové klapky, čímž je umožněn přímý průchod spalin do komína. Při zavření dvířek dojde k uzavření spalinové klapky a tím k prodloužení cesty spalin. Tím, že se prodlouží cesta spalin, dojde k zvětšení plochy, která je spalinami ohřívána.

SEKUNDÁRNÍ SPALOVACÍ VZDUCH
Množství sekundárního vzduchu, které se přivádí do topeniště, je pevně nastaveno. Sekundárního vzduchu vstupuje do topeniště přes otvory umístěné v horní části dvířek přesně nastavené množsví, které zajistí optimální účinost spalování v celém režimu provozu.
Sekundární vzduch je nasměrován na sklo dvířek topeniště čímž zajišťuje oplach skla. Dále sekundátní vzduch postupuje do horní části topeniště, kde okysličuje nespálené složky kouřových plynů a umožní jejich dohoření. U některých modelů je sekundární vzduch směrován za dvojiá záda topeniště, kde je ohříván. Ohřátý vystupuje otvory v zadní části topeniště. Tímto je dosaženo vysoké účinosti spalování a nízkých emisí plynů do životního prostředí.

DVÍŘKA TOPENIŚTĚ
Dvířka topeniště jsou z litiny, osazené sklokeramickým sklem s odolností 800 ° C.

www.edilkamin-servis.cz