Edilkamin-cz » Technologie produktů EdilKamin » Technologie produktů EdilKamin Krbová kamna na dřevo

 tlačítka - tlačítko zpět.png (normální)tlačítka - tlačítko kamna na dřevo.png (normální)

 Technologie produktů - kamna na dřevo

 

Technologie produktů řezy - Řez teplovzdušná kamna.jpg (normální) 

    (A)  Vstup primárního vzduchu

    (B)  Regulace primárního vzduchu

    (C) Výstup primárního vzduchu

    (D) Vstup sekundárního vzduchu   

    (E)  Výstup teplého sek. vzduchu

    (F)  Ventilátor (některé modely)

    (G)  Výstup teplého vzduchu

    (H)  Topeniště

    (I)   Popelník

    (L)   Spaliny

    

 

 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ 
Teplovzdušná kamna na dřevo jsou určeny k vytápění prostřednictvím ohřevu vzduchu. Spalováním dřeva v topeništi dochází k uvolňění energie, která ohřívá plášť topeniště. Proud vzduchu proudí mezi pláštěm topeniště a vnějším pláštěm kamen, čímč zároveň ochlazuje plášť topeniště. Ohřátý vzduch proudí zpět do místnosti. Společně s ohřevem proudu vzduchu je produkováno určité množství tepelné energie, která prostupuje skrz sklo dvířek topeniště a ohřívá vzduch v místnosti.

REGULACE primárního spalovacího vzduchu
U modelů teplovzdušných kamen je regulace prováděna manuálně pomocí regulačního šoupěte v přední části kamen.

SEKUNDÁRNÍ SPALOVACÍ VZDUCH
Množství sekundárního vzduchu, které se přivádí do topeniště, je pevně nastaveno. Sekundárního vzduchu vstupuje do topeniště přes otvory umístěné v horní části dvířek přesně nastavené množsví, které zajistí optimální účinost spalování v celém režimu provozu.
Sekundární vzduch je nasměrován na sklo dvířek topeniště čímž zajišťuje oplach skla. Dále sekundátní vzduch postupuje do horní části topeniště, kde okysličuje nespálené složky kouřových plynů a umožní jejich dohoření. U některých modelů je sekundární vzduch směrován za dvojiá záda topeniště, kde je ohříván. Ohřátý vystupuje otvory v zadní části topeniště. Tímto je dosaženo vysoké účinosti spalování a nízkých emisí plynů do životního prostředí.

DVÍŘKA TOPENIŚTĚ
Dvířka topeniště jsou z litiny, osazené sklokeramickým sklem s odolností 800 ° C.

www.edilkamin-servis.cz