Edilkamin-cz » Technologie produktů EdilKamin » Technologie teplovzdušných produktů EdilKamin vložky na pelety

tlačítka - tlačítko zpět.png (normální)tlačítka - tlačítko vložky na pelety.png (normální) 

Technologie Air produktů - Vložky na pelety

 Technologie modelů teplovzdušných vložek na pelety

Vložky na pelety - rozvod vzduchu VVP.jpg (normální)Vložky na pelety - Ventilace SCN.jpg (normální)Vložky na pelety - otevření dvířek.jpg (normální)Vložky na pelety - Doplňování zásobníku.jpg (originál)

PRINCIP FUNGOVÁNÍ 
Teplovzdušné vložky na pelety jsou určeny k vytápění objektu teplým vzduchem. Princip činnosti teplovzdušných vložek na pelety je založena na spalování dřevních pelet 6mm, které probíhá plně automaticky včetně zapálení a uhasnutí, čímž ohřívá teplonosné médium - vzduch, který je vháněn do vytápěného objektu teplovzdušným ventilátorem jež je součástí vložky. Spaliny z hoření jsou odváděny spalinovým ventilátorem z topeniště a jsou řízeny, stejně jako množství dodávaného paliva prostřednictvím elektronické regulace, která dohlíží na celý provoz vložky s cílem zajistit vysokou tepelnou účinnost spalování. Společně s ohřevem vzduchu ve výměníku je produkováno určité množství tepelné energie, která prostupuje skrz sklo dvířek topeniště a ohřívá vzduch v místnosti. 

 

REGULACE primárního spalovacího vzduchu
U modelů krbových vložek na pelety je regulace přívodu vzduchu realizována pomocí regulace otáček spalinového ventilátoru. Přívod primárního vzduchu je vyústěn v zadní části vložky. Je doporučeno na tento přívod připojit externí přívod vzduchu z prostor mimo vytápěný objekt. Přívod primárního vzduchu je ovládán elektronickou řídící jednotkou v závislosti na dosažené teplotě vzduchu v objektu. Při dosažení požadované referenční teploty vzduchu v objektu dojde k automatickému snížení výkonu tím, že se sníží otáčky spalinového ventilátoru a sníží se dávkování pelet. Po odchlazení teploty vzduchu v objektu dojde k automatickému zvýšení výkonu dle naprogramované optimální charakteristické křivky a dojde k dohřátí vzduchu na požadovanou referenční teplotu.
Referenční teplotu je možné manuálně nastavovat.

BEZPEČNOSTNÍ PROTOKOL
Elektronická řídící jednotka prostřednictvím čidel v klíčových částech vložky neustále monitoruje celý spalovací proces. Při zaznamenání odchylek od naprogramovaných parametrů vydá povel k bezpečnostnímu opatření.
Monitorováním teploty spalin je zajištěno, že zapálení proběhne v pořádku. V případě, že čidlo v zapalovací fázi nezaznamená dostatečný nárust teploty spalin, vyhodnotí tento fakt jako nezdařené zapálení bez ohledu na to jestli k němu fakticky došlo či ne.

 

SEKUNDÁRNÍ SPALOVACÍ VZDUCH
Množství sekundárního vzduchu, které se přivádí do topeniště, je pevně nastaveno. Sekundárního vzduchu vstupuje do topeniště přes otvory umístěné v horní části dvířek přesně nastavené množsví, které zajistí optimální účinost spalování v celém režimu provozu.
Sekundární vzduch je nasměrován na sklo dvířek topeniště čímž zajišťuje oplach skla. Dále sekundární vzduch postupuje do horní části topeniště, kde okysličuje nespálené složky kouřových plynů a umožní jejich dohoření. Tímto je dosaženo vysoké účinosti spalování a nízkých emisí plynů do životního prostředí.

 

DVÍŘKA TOPENIŚTĚ
Dvířka topeniště jsou z litiny, osazené sklokeramickým sklem s odolností 800 ° C.

www.edilkamin-servis.cz