Edilkamin-cz » Technologie produktů EdilKamin » Technologie teplovzdušných produktů EdilKamin vložky na pelety

tlačítka - tlačítko zpět.png (normální)tlačítka - tlačítko vložky na pelety.png (normální) 

Technologie Air produktů - Vložky na pelety

 Technologie modelů teplovzdušných vložek na pelety

Vložky na pelety - rozvod vzduchu VVP.jpg (normální)Vložky na pelety - Ventilace SCN.jpg (normální)Vložky na pelety - otevření dvířek.jpg (normální)Vložky na pelety - Doplňování zásobníku.jpg (originál)

PRINCIP FUNGOVÁNÍ 
Teplovzdušné vložky na pelety jsou určeny k vytápění objektu teplým vzduchem. Princip činnosti teplovzdušných vložek na pelety je založena na spalování dřevních pelet 6mm, které probíhá plně automaticky včetně zapálení a uhasnutí, čímž ohřívá teplonosné médium - vzduch, který je vháněn do vytápěného objektu teplovzdušným ventilátorem jež je součástí vložky. Spaliny z hoření jsou odváděny spalinovým ventilátorem z topeniště a jsou řízeny, stejně jako množství dodávaného paliva prostřednictvím elektronické regulace, která dohlíží na celý provoz vložky s cílem zajistit vysokou tepelnou účinnost spalování. Společně s ohřevem vzduchu ve výměníku je produkováno určité množství tepelné energie, která prostupuje skrz sklo dvířek topeniště a ohřívá vzduch v místnosti. 

 

REGULACE primárního spalovacího vzduchu
U modelů krbových vložek na pelety je regulace přívodu vzduchu realizována pomocí regulace otáček spalinového ventilátoru. Přívod primárního vzduchu je vyústěn v zadní části vložky. Je doporučeno na tento přívod připojit externí přívod vzduchu z prostor mimo vytápěný objekt. Přívod primárního vzduchu je ovládán elektronickou řídící jednotkou v závislosti na dosažené teplotě vzduchu v objektu. Při dosažení požadované referenční teploty vzduchu v objektu dojde k automatickému snížení výkonu tím, že se sníží otáčky spalinového ventilátoru a sníží se dávkování pelet. Po odchlazení teploty vzduchu v objektu dojde k automatickému zvýšení výkonu dle naprogramované optimální charakteristické křivky a dojde k dohřátí vzduchu na požadovanou referenční teplotu.
Referenční teplotu je možné manuálně nastavovat.

BEZPEČNOSTNÍ PROTOKOL
Elektronická řídící jednotka prostřednictvím čidel v klíčových částech vložky neustále monitoruje celý spalovací proces. Při zaznamenání odchylek od naprogramovaných parametrů vydá povel k bezpečnostnímu opatření.
Monitorováním teploty spalin je zajištěno, že zapálení proběhne v pořádku. V případě, že čidlo v zapalovací fázi nezaznamená dostatečný nárust teploty spalin, vyhodnotí tento fakt jako nezdařené zapálení bez ohledu na to jestli k němu fakticky došlo či ne.

 

SEKUNDÁRNÍ SPALOVACÍ VZDUCH
Množství sekundárního vzduchu, které se přivádí do topeniště, je pevně nastaveno. Sekundárního vzduchu vstupuje do topeniště přes otvory umístěné v horní části dvířek přesně nastavené množsví, které zajistí optimální účinost spalování v celém režimu provozu.
Sekundární vzduch je nasměrován na sklo dvířek topeniště čímž zajišťuje oplach skla. Dále sekundární vzduch postupuje do horní části topeniště, kde okysličuje nespálené složky kouřových plynů a umožní jejich dohoření. Tímto je dosaženo vysoké účinosti spalování a nízkých emisí plynů do životního prostředí.

 

DVÍŘKA TOPENIŚTĚ
Dvířka topeniště jsou z litiny, osazené sklokeramickým sklem s odolností 800 ° C.

Kontrola kotlů v domácnostech

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nařizuje, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (kamna s teplovodním výměníkem, kotel a krbová vložka s teplovodním výměníkem) o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který je napojen na teplovodní soustavu ústředního vytápění, má povinnost zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.
Více informací zde.

Akční ceny

Leták pro dotační program
Zelená úsporám 2014.
Jakmile výrobce dokončí
zápis výrobků, bude možné
využívat dotace na výrobky
Edilkamin.
Ceník Edilkamin 2014
v doporučených prodejních
cenách ke stažení.Katalog výrobků Edilkamin
pro rok 2014 ke stažení.
Katalog novinek Edilkamin
pro rok 2014 ke stažení.


Energetické štítky ke stažení

Technologie produktů EdilKamin

www.edilkamin-servis.cz, Facebook: @Edilkaminservis obchodní odd. 606 647 414, 606 267 616