Edilkamin-cz » Technologie produktů EdilKamin » Technologie termoproduktů EdilKamin Thermofire vložky na dřevo

 tlačítka - tlačítko zpět.png (normální)tlačítka - tlačítko teplovodní vložky na dřevo.png (normální)

 Technologie Termoproduktů Thermofire - vložky na dřevo

 

Technologie produktů řezy - Řez Thermofire komplet.jpg (normální)

    (A)  Vstup studené TUV

    (B)  Výstup teplé TUV

    (C)  Jímka tepelné sondy

    (D) Přípoj manometru

    (E)  Vstup chladící smyčky

    (F)  Výstup chladící smyčky

    (T)  Externí přívod vzduchu    

 

 


PRINCIP FUNGOVÁNÍ
Teplovodní vložky na dřevo jsou určeny k výrobě horké vody pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody pro sanitární použití. Spalováním dřeva v topeništi dochází k uvolňění energie, která je předávána do teplonosného média - topné vody. Topná voda vstupuje v jedné části teplovodního výměníku vstupem, koluje mezi stěnami dutého teplovodního výměníku, který obklopuje prostor nad topeništěm, zde je ohřívána a následně vychází v horní části výstupem.
Společně s ohřevem TUV ve výměníku je produkováno určité množství tepelné energie, která prostupuje skrz sklo dvířek topeniště a ohřívá vzduch v místnosti.

REGULACE primárního spalovacího vzduchu
U modelů teplovodních vložek je regulace prováděna manuálně pomocí regulačního šoupěte v přední části vložky. Všechny modely mají možnost připojení externího vzduchu. Při použití externího vzduchu se již nepoužívá regulace v přední části vložky, ale je nahrazena klapkou na přívodu ext. vzduchu.

SEKUNDÁRNÍ SPALOVACÍ VZDUCH
Množství sekundárního vzduchu, které se přivádí do topeniště, je pevně nastaveno. Sekundárního vzduchu vstupuje do topeniště přes otvory umístěné v horní části dvířek přesně nastavené množsví, které zajistí optimální účinost spalování v celém režimu provozu.
Sekundární vzduch je nasměrován na sklo dvířek topeniště čímž zajišťuje oplach skla. Dále sekundátní vzduch postupuje do horní části topeniště, kde okysličuje nespálené složky kouřových plynů a umožní jejich dohoření. Tímto je dosaženo vysoké účinosti spalování a nízkých emisí plynů do životního prostředí.

DVÍŘKA TOPENIŚTĚ
Dvířka topeniště jsou z ocelového profilu, osazené sklokeramickým sklem s odolností 800 ° C.

www.edilkamin-servis.cz