Edilkamin-cz » Technologie produktů EdilKamin » Technologie termoproduktů EdilKamin krbová kamna na pelety

tlačítka - tlačítko zpět.png (normální)tlačítka - tlačítko teplovodní kamna na pelety.png (normální)

 Technologie Termoproduktů - kamna na pelety

 

Technologie produktů řezy - Ecoidro schéma.jpg (normální)

    (1) Palivo (pelety)

    (2) Spalovací komora

    (3) Šnek na dopravu pelet do topenište

    (4) Motor šnekového podavače

    (5) Svíčka pro zapalování pelet

    (6) Výměník spaliny / voda

    (7) Odvod spalin z topeništeě

    (8) Výstup spalin (kouřovod)

    (9) Přívod externího spalovacího vzduchu

    (10) Expanzní nádoba uzavřená

    (11) Keramický obklad

    (12) Pojistný ventil

    (13) Spalinový ventilátor

 

 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ 
Teplovodní kamna na pelety jsou určena k výrobě horké vody pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody pro sanitární použití. Princip činnosti teplovodních kamen na pelety je založena na spalování dřevních pelet 6mm, které probíhá plně automaticky včetně zapálení a uhasnutí, čímž ohřívá teplonosné médium - topnou vodu, která je rozváděna do vytápěného objektu objehovým čerpadlem jež je součástí kamen. Spaliny z hoření jsou odváděny spalinovým ventilátorem z kotle a jsou řízeny, stejně jako množství dodávaného paliva prostřednictvím elektronické regulace, která dohlíží na celý provoz kamen s cílem zajistit vysokou tepelnou účinnost spalování. Společně s ohřevem TUV ve výměníku je produkováno určité množství tepelné energie, která prostupuje skrz sklo dvířek topeniště a ohřívá vzduch v místnosti.

REGULACE primárního spalovacího vzduchu
U modelů kamen na pelety je regulace přívodu vzduchu realizována pomocí regulace otáček spalinového ventilátoru. Přívod primárního vzducu je vyústěn v zadní části kamen. Je doporučeno na tento přívod připojit externí přívod vzduchu z prostor mimo vytápěný objekt. Přívod primárního vzduchu je ovládán elektronickou řídící jednotkou v závislosti na dosažené teplotě TUV ve výměníku. Při dosažení požadované referenční teploty TUV ve výměníku dojde k automatickému snížení výkonu tím, že se sníží otáčky spalinového ventilátoru a sníží se dávkování pelet. Po odchlazení TUV dojde k automatickému zvýšení výkonu dle naprogramované optimální charakteristické křivky a dojde k dohřátí TUV na požadovanou referenční teplotu.
Referenční teplotu je možné manuálně nastavovat.

BEZPEČNOSTNÍ PROTOKOL
Elektronická řídící jednotka prostřednictvím čidel v klíčových částech kamen neustále monitoruje celý spalovací proces. Při zaznamenání odchylek od naprogramovaných parametrů vydá povel k bezpečnostnímu opatření.
Monitorováním teploty spalin je zajištěno, že zapálení proběhne v pořádku. V případě, že čidlo v zapalovací fázi nezaznamená dostateční nárust teploty spalin, vyhodnotí tento fakt jako nezdařené zapálení bez ohledu na to jestli k němu fakticky došlo či ne.

SEKUNDÁRNÍ SPALOVACÍ VZDUCH
Množství sekundárního vzduchu, které se přivádí do topeniště, je pevně nastaveno. Sekundárního vzduchu vstupuje do topeniště přes otvory umístěné v horní části dvířek přesně nastavené množsví, které zajistí optimální účinost spalování v celém režimu provozu.
Sekundární vzduch je nasměrován na sklo dvířek topeniště čímž zajišťuje oplach skla. Dále sekundátní vzduch postupuje do horní části topeniště, kde okysličuje nespálené složky kouřových plynů a umožní jejich dohoření. Tímto je dosaženo vysoké účinosti spalování a nízkých emisí plynů do životního prostředí.

DVÍŘKA TOPENIŚTĚ
Dvířka topeniště jsou z litiny, osazené sklokeramickým sklem s odolností 800 ° C.

www.edilkamin-servis.cz