Edilkamin-cz » Technologie produktů EdilKamin » Technologie termoproduktů EdilKamin krbová kamna na dřevo

 tlačítka - tlačítko zpět.png (normální)tlačítka - tlačítko teplovodní kamna na dřevo.png (normální)

 Technologie Termoproduktů - kamna na dřevo

 

Technologie produktů řezy - Řez teplovodní kamna na dřevo.jpg (normální)

 

 

    (A)  Přívod primárního vzduchu
(u modelů Aqua a Kalda je přívod ze předu)

    (B)  Přívod sekundárního vzduchu

    (C)  Oplach skla

    (D) Vstup TUV (zpátečka)

    (E)  Výstup TUV

    (F)  Výstup spalin (kouřovod)

    (G)  Popelník

    (H)  Ochlazovací smyčka
(pouze u vybraných modelů Warm a Klima)

 

 

 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ
Teplovodní kamna na dřevo jsou určena k výrobě horké vody pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody pro sanitární použití. Spalováním dřeva v topeništi dochází k uvolňění energie, která je předávána do teplonosného média - topné vody. Topná voda vstupuje ve spodní časti teplovodního výměníku vstupem (D), koluje mezi stěnami dutého teplovodního výměníku, který obklopuje topeniště, zde je ohřívána a následně vychází v horní části výstupem (E).
Společně s ohřevem TUV ve výměníku je produkováno určité množství tepelné energie, která prostupuje skrz sklo dvířek topeniště a ohřívá vzduch v místnosti.

REGULACE primárního spalovacího vzduchu
U modelů Aqua a Kalda je regulace prováděna manuálně pomocí regulačního šoupěte v přední části kamen.
U modelů Warm a Klima je regulace přívodu vzduchu realizována pomocí termoregulačního zařízení ovládajícího klapku přívodu primárního vzduchu. Přívod primárního vzduchu je ovládán v závislosti na dosažené teplotě TUV ve výměníku. Při dosažení požadované referenční teploty TUV ve výměníku dojde k automatickému přivření klapky přívodu vzduchu, čímž doje ke snížení výkonu. Po odchlazení TUV dojde k automatickému otevření přívodu vzduch, výkon se zvýší a dojde k dohřátí TUV na požadovanou referenční teplotu.
Referenční teplotu je možné manuálně nastavovat.

AUTOMATICKÁ SPALINOVÁ KLAPKA BY-PASS
Modely Warm a Klima mají v horní části spalovací komory umístěnu automatickou spalinovou klapku. Klapka je ovládána otevřením dvířek topeniště. Pokud se dvířka otevřou, dojde k otevření spalinové klapky, čímž je umožněn přímý průchod spalin do komína. Při zavření dvířek dojde k uzavření spalinové klapky a tím k prodloužení cesty spalin. Tím, že se prodlouží cesta spalin, dojde k zvětšení plochy výměníku, která je spalinami ohřívána.

SEKUNDÁRNÍ SPALOVACÍ VZDUCH
Množství sekundárního vzduchu, které se přivádí do topeniště, je pevně nastaveno. Sekundárního vzduchu vstupuje do topeniště přes otvory umístěné v horní části dvířek přesně nastavené množsví, které zajistí optimální účinost spalování v celém režimu provozu.
Sekundární vzduch je nasměrován na sklo dvířek topeniště čímž zajišťuje oplach skla. Dále sekundátní vzduch postupuje do horní části topeniště, kde okysličuje nespálené složky kouřových plynů a umožní jejich dohoření. Tímto je dosaženo vysoké účinosti spalování a nízkých emisí plynů do životního prostředí.

DVÍŘKA TOPENIŚTĚ
Dvířka topeniště jsou z litiny, osazené sklokeramickým sklem s odolností 800 ° C.

www.edilkamin-servis.cz