Edilkamin-cz » Technologie produktů EdilKamin » Technologie termoproduktů EdilKamin krbová kamna na dřevo

 tlačítka - tlačítko zpět.png (normální)tlačítka - tlačítko teplovodní kamna na dřevo.png (normální)

 Technologie Termoproduktů - kamna na dřevo

 

Technologie produktů řezy - Řez teplovodní kamna na dřevo.jpg (normální)

 

 

    (A)  Přívod primárního vzduchu
(u modelů Aqua a Kalda je přívod ze předu)

    (B)  Přívod sekundárního vzduchu

    (C)  Oplach skla

    (D) Vstup TUV (zpátečka)

    (E)  Výstup TUV

    (F)  Výstup spalin (kouřovod)

    (G)  Popelník

    (H)  Ochlazovací smyčka
(pouze u vybraných modelů Warm a Klima)

 

 

 

PRINCIP FUNGOVÁNÍ
Teplovodní kamna na dřevo jsou určena k výrobě horké vody pro vytápění a přípravu teplé užitkové vody pro sanitární použití. Spalováním dřeva v topeništi dochází k uvolňění energie, která je předávána do teplonosného média - topné vody. Topná voda vstupuje ve spodní časti teplovodního výměníku vstupem (D), koluje mezi stěnami dutého teplovodního výměníku, který obklopuje topeniště, zde je ohřívána a následně vychází v horní části výstupem (E).
Společně s ohřevem TUV ve výměníku je produkováno určité množství tepelné energie, která prostupuje skrz sklo dvířek topeniště a ohřívá vzduch v místnosti.

REGULACE primárního spalovacího vzduchu
U modelů Aqua a Kalda je regulace prováděna manuálně pomocí regulačního šoupěte v přední části kamen.
U modelů Warm a Klima je regulace přívodu vzduchu realizována pomocí termoregulačního zařízení ovládajícího klapku přívodu primárního vzduchu. Přívod primárního vzduchu je ovládán v závislosti na dosažené teplotě TUV ve výměníku. Při dosažení požadované referenční teploty TUV ve výměníku dojde k automatickému přivření klapky přívodu vzduchu, čímž doje ke snížení výkonu. Po odchlazení TUV dojde k automatickému otevření přívodu vzduch, výkon se zvýší a dojde k dohřátí TUV na požadovanou referenční teplotu.
Referenční teplotu je možné manuálně nastavovat.

AUTOMATICKÁ SPALINOVÁ KLAPKA BY-PASS
Modely Warm a Klima mají v horní části spalovací komory umístěnu automatickou spalinovou klapku. Klapka je ovládána otevřením dvířek topeniště. Pokud se dvířka otevřou, dojde k otevření spalinové klapky, čímž je umožněn přímý průchod spalin do komína. Při zavření dvířek dojde k uzavření spalinové klapky a tím k prodloužení cesty spalin. Tím, že se prodlouží cesta spalin, dojde k zvětšení plochy výměníku, která je spalinami ohřívána.

SEKUNDÁRNÍ SPALOVACÍ VZDUCH
Množství sekundárního vzduchu, které se přivádí do topeniště, je pevně nastaveno. Sekundárního vzduchu vstupuje do topeniště přes otvory umístěné v horní části dvířek přesně nastavené množsví, které zajistí optimální účinost spalování v celém režimu provozu.
Sekundární vzduch je nasměrován na sklo dvířek topeniště čímž zajišťuje oplach skla. Dále sekundátní vzduch postupuje do horní části topeniště, kde okysličuje nespálené složky kouřových plynů a umožní jejich dohoření. Tímto je dosaženo vysoké účinosti spalování a nízkých emisí plynů do životního prostředí.

DVÍŘKA TOPENIŚTĚ
Dvířka topeniště jsou z litiny, osazené sklokeramickým sklem s odolností 800 ° C.

Kontrola kotlů v domácnostech

Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, nařizuje, že provozovatel spalovacího stacionárního zdroje na pevná paliva (kamna s teplovodním výměníkem, kotel a krbová vložka s teplovodním výměníkem) o tepelném příkonu od 10 do 300 kW včetně, který je napojen na teplovodní soustavu ústředního vytápění, má povinnost zajistit jednou za dva roky provedení kontroly technického stavu a provozu zdroje přičemž první kontrola musí být provedena nejpozději do 31. prosince 2016.
Více informací zde.

Akční ceny

Leták pro dotační program
Zelená úsporám 2014.
Jakmile výrobce dokončí
zápis výrobků, bude možné
využívat dotace na výrobky
Edilkamin.
Ceník Edilkamin 2014
v doporučených prodejních
cenách ke stažení.Katalog výrobků Edilkamin
pro rok 2014 ke stažení.
Katalog novinek Edilkamin
pro rok 2014 ke stažení.


Energetické štítky ke stažení

Technologie produktů EdilKamin

www.edilkamin-servis.cz, Facebook: @Edilkaminservis obchodní odd. 606 647 414, 606 267 616